/en

بوتیلات هیدروکسی تولوئن BHT
اکسیداسیون چربی ها از مهمترین دلایل فساد موادغذایی به حساب میآید که بر روي رنگ، طعم، بافت و ارزش تغذیه اي تأثیر میگذارد . در غذاها این واکنش ها میتواند
منجر به فساد و از دست رفتن ارزش تغذیهاي (از طریق و اسیدهاي چرب ضروري ) E و D و A نابودي ویتامینهاي و ایجاد ترکیبات سمی و محصولات رنگی گردد. واکنش هاي اکسیداسیون متضمن مولکول هاي واکنش دهنده قوي هستند که رادیکال آزاد نامیده میشود. رادیکال هاي آزاد اجزایی هستند که به دلیل وضعیت خاص الکترونی در مدار خارجی خود آمادگی زیادي براي جدا کردن یک الکترون از ترکیبات دیگر- همراه با ناپایدار کردن آن ها- دارند. این وضع دلیل اصلی اکسیداسیون و فساد روغن ها می باشد. در بدن ما نیز چنین حالتی ممکن است یک دلیل ابتدایی براي ایجاد سرطان باشد. از اینرو با توجه به اهمیت چربی ها درسیستم هاي زیستی و تغذیهاي و همچنین واکنش هاي نامطلوب اکسیداسیون که خواه ناخواه رخ خواهند داد، افزودن برخی آنتی اکسیدان هاي مناسب در روغن ها و چربی ها، فرایند . اکسیداسیون را کند کرده و آن را به تعویق میاندازد آنتی اکسیدان ها ممکن است به صورت یک عامل درونی در داخل غذا وجود داشته باشند و یا آنکه براي جلوگیري از افت کیفیت ترکیبات لیپیدي غذاها به آن ها اضافه شوند. افزودن آنتی اکسیدان هاي سنتزي مانند بوتیلات هیدروکسی آنیزول و (BHT) بوتیلات هیدروکسی تولوئن ،(BHA) میتواند اکسیداسیون چربی را (TBHQ) ترشیو بوتیل هیروکسی هیدروکینون در موادغذایی کنترل کند.

برای اطلاعات بیشتر درباه بوتیلات هیدروکسی تولوئن کلیک کنید.
 

بوتیل هیدروکسی تولوئن

بوتیل هیدروکسی تولوئن
بوتیل هیدروکسی تولوئن

بوتیل هیدروکسی تولوئن
بوتیل هیدروکسی تولوئن
بوتیل هیدروکسی تولوئنبرای اطلاعات بیشتر درباه بوتیلات هیدروکسی تولوئن کلیک کنی
برای اطلاعات بیشتر درباه بوتیلات هیدروکسی تولوئن کلیک کنی
برای اطلاعات بیشتر درباه بوتیلات هیدروکسی تولوئن کلیک کنی

مجوزها و گواهینامه ها
  • مجوز مجوز
  • مجوز مجوز
  • مجوز مجوز
  • مجوز مجوز
  • مجوز مجوز
  • مجوز مجوز
  • مجوز مجوز
تماس با ما
دفتر تهران: 88282482 021
عضويت در خبرنامه
پست الكترونيك  

  درخواست
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت آدونيس گل دارو مي باشد