تلفن
تلفن

88282482 021       88282483  021
ساعات کار
ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه 8 -17

شرکت آدونیس گل دارو

رنگ آناتو
رنگ آناتو
رنگ آناتو
رنگ آناتو
رنگ آناتو
رنگ آناتو
اولئورزین فلفل قرمز
اولئورزین فلفل قرمز
اولئورزین فلفل قرمز
سترمونیوم کلراید
سترمونیوم کلراید
سترمونیوم کلراید
اسانس سیب سبز
اسانس سیب سبز
اسانس سیب سبز
اسانس پرتقال
اسانس پرتقال
اسانس پرتقال
اسانس بهارنارنج
اسانس بهارنارنج
اسانس بهارنارنج
BHT
BHT
BHT
منو سدیم گلوتامات
منو سدیم گلوتامات
منو سدیم گلوتامات
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پریژلاتینه
نشاسته پریژلاتینه
نشاسته پریژلاتینه
ویتامین D3 100.000 واحد
ویتامین D3 100.000 واحد
ویتامین D3 100.000 واحد
ایزوپروپیل الکل کمبریج
ایزوپروپیل الکل کمبریج
ایزوپروپیل الکل کمبریج
سیترات سدیم TTCA
سیترات سدیم TTCA
سیترات سدیم TTCA
دکستروز آبدار FIC
دکستروز آبدار FIC
دکستروز آبدار FIC
دکستروز آبدار ژیوانگَ
دکستروز آبدار ژیوانگَ
دکستروز آبدار ژیوانگَ
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
رنگ پاپریکا
کریولیت
کریولیت
کریولیت
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم اسید پیرو فسفات
ویتامین D3
ویتامین D3
ویتامین D3
آمونیوم پرسولفات
آمونیوم پرسولفات
آمونیوم پرسولفات
سدیم دی استات
سدیم دی استات
سدیم دی استات
اسانس برگاموت
اسانس برگاموت
اسانس برگاموت
لاکتوز مش 200 مگله غذایی
لاکتوز مش 200 مگله غذایی
لاکتوز مش 200 مگله غذایی
لاکتوز دارویی مش200آرمور
لاکتوز دارویی مش200آرمور
لاکتوز دارویی مش200آرمور
مونو پروپیلن گلایکول
مونو پروپیلن گلایکول
مونو پروپیلن گلایکول
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لاکتوز آرمور مش 200
لاکتوز آرمور مش 200
لاکتوز آرمور مش 200
کلسیم پروپیونات
کلسیم پروپیونات
کلسیم پروپیونات
سولفامید اسید
سولفامید اسید
سولفامید اسید
سدیم مونو فلورو فسفات
سدیم مونو فلورو فسفات
سدیم مونو فلورو فسفات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم تری پلی فسفات
سدیم بنزوات
سدیم بنزوات
سدیم بنزوات
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم اسید پیرو فسفات
سدیم اسید پیرو فسفات
زینک کلراید
زینک کلراید
زینک کلراید
تری سدیم فسفات
تری سدیم فسفات
تری سدیم فسفات
اسید سولفونیک
اسید سولفونیک
اسید سولفونیک
اتانول جی
اتانول جی
اتانول جی
ویتامین D3 100000,
ویتامین D3 100000,
ویتامین D3 100000,
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
نشاسته پری ژلاتینه دارویی
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
مونو سدیم گلوتامات
مونو سدیم گلوتامات
مونو سدیم گلوتامات
لیسیتین
لیسیتین
لیسیتین
کربومر 940
کربومر 940
کربومر 940
کافئین آرتی
کافئین آرتی
کافئین آرتی
شی باتر آلمانی
شی باتر آلمانی
شی باتر آلمانی
CTACسیتاک
CTACسیتاک
CTACسیتاک
سی ام سی شادونگ
سی ام سی شادونگ
سی ام سی شادونگ
سوکرالوز کانبو
سوکرالوز کانبو
سوکرالوز کانبو
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم استارچ گلیکولات
سدیم استارچ گلیکولات
سترمونیوم کلراید
سترمونیوم کلراید
سترمونیوم کلراید
تالک دارویی
تالک دارویی
تالک دارویی
پلی سوربات20
پلی سوربات20
پلی سوربات20
بروموکول
بروموکول
بروموکول
آویسل 102
آویسل 102
آویسل 102
اسانس سیب
اسانس سیب
اسانس سیب
BHT
BHT
BHT
اسانس بهارنارنج
اسانس بهارنارنج
اسانس بهارنارنج
سدیم پروپیونات
سدیم پروپیونات
سدیم پروپیونات
اسانس پرتقال
اسانس پرتقال
اسانس پرتقال
اسانس سیب سبز
اسانس سیب سبز
اسانس سیب سبز
دکستروز آبدار
دکستروز آبدار
دکستروز آبدار
سوکرالوز جینهه
سوکرالوز جینهه
سوکرالوز جینهه
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
منیزیم اکساید سنگین
اسید لاکتیک
اسید لاکتیک
اسید لاکتیک
زینک اکساید
زینک اکساید
زینک اکساید
لانولین
لانولین
لانولین
نشاسته پری ژلاتینه
نشاسته پری ژلاتینه
نشاسته پری ژلاتینه
کوکو گلوکوزاید
کوکو گلوکوزاید
کوکو گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
لوریل گلوکوزاید
مانیتول
مانیتول
مانیتول
هیدانتوئین
هیدانتوئین
هیدانتوئین
رنگ کینولین
رنگ کینولین
رنگ کینولین
سدیم بنزوات چاپ سبز
سدیم بنزوات چاپ سبز
سدیم بنزوات چاپ سبز
سدیم نیتریت
سدیم نیتریت
سدیم نیتریت
فنوکسی اتانل بعلاوه اتیل هگزیل گلیسیرول
فنوکسی اتانل بعلاوه اتیل هگزیل گلیسیرول
فنوکسی اتانل بعلاوه اتیل هگزیل گلیسیرول
ستئارات 25
ستئارات 25
ستئارات 25
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارا آمینو بنزوئیک اسید
دسیل گلوکوزاید
دسیل گلوکوزاید
دسیل گلوکوزاید
بهنتريمونيوم کلرايد80%
بهنتريمونيوم کلرايد80%
بهنتريمونيوم کلرايد80%
بهنتريمونيوم کلرايد40%
بهنتريمونيوم کلرايد40%
بهنتريمونيوم کلرايد40%
آکریلات کوپلیمر
آکریلات کوپلیمر
آکریلات کوپلیمر
اسید فولیک
اسید فولیک
اسید فولیک
اسانس توتی فروتی
اسانس توتی فروتی
اسانس توتی فروتی
عصاره های گیاهان داروئي
عصاره های گیاهان داروئي
از انواع عصاره های گیاهی می توان به عصاره های خشک، نرم و کشدار و مایع اشاره نمود.
اسانس آرایشی و بهداشتی
اسانس آرایشی و بهداشتی
اسانس های روغنی به دلیل خاصیت ضد التهابی، ضد باکتری و ضد ویروسی در درجه اول در محصولات آرایشی طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند.
فرهنگ صحیح استفاده از داروها
فرهنگ صحیح استفاده از داروها
استفاده از دارو يكـي از حلقـه هـاي زنجيـره درمـان بيماري است و متخصصان علوم پزشكي بر اين باورنـد كـه مصرف درست و اصولي دارو در بسياري از موارد به بهبـود بيماري مي انجامد.